Home  /   Onderzoek  /   Intelligentie

Intelligentie


Om de intelligentie van kinderen van 6 tot 16 jaar te bepalen wordt gebruik gemaakt van de WISC III NL, Wechsler Intelligence Scale for Children – derde versie.

De test bestaat uit 13 subtests, waarvan 6 onderdelen bestaan uit talige opdrachten (verbale intelligentie) en 7 onderdelen bestaan uit praktische of ruimtelijk-inzichtelijke opdrachten (performale intelligentie). De prestaties van Uw kind vergelijken we met die van leeftijdgenoten.
Met behulp van deze test worden gegevens verzameld over de verstandelijke ontwikkeling van Uw kind.
Deze test levert de volgende gegevens op:

  • Naast een algemeen intelligentiequotiënt, wordt het niveau van de verbale en de performale ontwikkeling vastgesteld.
  • Standaard wordt een analyse uitgevoerd om te bezien of de verstandelijke ontwikkeling harmonisch is verlopen. Dit gebeurt zowel op schaal niveau (tussen de onderdelen) als op factorniveau (binnen de onderdelen).
    Hierdoor worden gegevens verzameld die mogelijkerwijs een verklaring vormen voor het leren van Uw kind.
  • Bij het vermoeden van NLD leveren de gegevens vanuit de WISC III de eerste aanwijzingen.

Bij kinderen jonger dan 6 jaar, kan gebruik worden gemaakt van de WPPSI of de WNV.

The 646-206 Actual4Exam braindumps pass your exam easily. Actual4Exam.com is a company for real exam dumps. Actual4exam Training Examinations for Cisco 350-018 are generally written to the greatest standards of technical accuracy. If you do not pass the CCIE 350-030 exam (CCIE Voice Written) on your first attempt we will give you free update. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 350-080 Exam and Cisco 646-048 Exam will provide you with exam questions with verified answers that reflect the 350-080 materials. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 640-911 Exam, Cisco 000-781 Exam, Cisco 642-584 Exam, Cisco 000-221 Exam, Cisco 642-999 Exam, Cisco 646-206 Exam, Cisco 642-994 Exam, will provide you with exam questions with verified answers that reflect the CCNP materials. Powered by 646-206