Home  /   Onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek


De Glazen Roos kan U van dienst zijn als:

Uw kind:

 • faalangst heeft
 • niet gemotiveerd is om te leren
 • problemen heeft bij het leren lezen, spellen of rekenen
 • minder presteert op school dan verwacht
 • zich moeilijk kan concentreren
 • een opvallend ‘langzame’ leerling is of juist een ‘snelle’

U:

 • een second opinion wilt
 • een andere mening heeft over Uw kind dan de school

De Glazen Roos doet bij kinderen onderzoek naar:

 • intelligentie
 • dyslexie
 • hoogbegaafdheid
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • gedragsproblemen
 • didactische niveaubepaling
 • stoornissen als NLD, AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum

Gestart wordt met een intakegesprek met U, gevolgd door een gedegen onderzoek van Uw kind. Binnen 14 dagen na het onderzoek worden de onderzoeksresultaten met U besproken en krijgt U een schriftelijk verslag mee. Heeft U na het gesprek en het lezen van het verslag nog vragen, dan krijgt U een extra toelichting. Voor meer informatie of het maken van een afspraak klikt u op contact.The 646-206 Actual4Exam braindumps pass your exam easily. Actual4Exam.com is a company for real exam dumps. Actual4exam Training Examinations for Cisco 350-018 are generally written to the greatest standards of technical accuracy. If you do not pass the CCIE 350-030 exam (CCIE Voice Written) on your first attempt we will give you free update. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 350-080 Exam and Cisco 646-048 Exam will provide you with exam questions with verified answers that reflect the 350-080 materials. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 640-911 Exam, Cisco 000-781 Exam, Cisco 642-584 Exam, Cisco 000-221 Exam, Cisco 642-999 Exam, Cisco 646-206 Exam, Cisco 642-994 Exam, will provide you with exam questions with verified answers that reflect the CCNP materials. Powered by 646-206