Home  /   Hulp bij opvoedproblemen

Hulp Bij opvoedproblemen


De opvoeding van kinderen verloopt soms vanzelfsprekend, soms moeizaam. Opvoeden kan een zware taak zijn. Soms te zwaar. Het is één van de moeilijkste taken die er is.

Gelukkig komen steeds meer ouder(s) daar eerlijk voor uit.

Er zijn situaties dat U als ouder(s) niet meer weet wat U met Uw kind aan moet. Uw kind lijkt steeds verder van U weg te komen staan. U kunt Uw kind niet meer op een normale manier bereiken. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere. Langzamerhand sluipt het erin.

De conflicten worden steeds groter en lijken onoplosbaar. Soms komt Uw eigen relatie hierdoor onder druk te staan.
De problemen kunnen zich afspelen in de thuissituatie, in het contact van Uw kind met andere kinderen, in het contact met broertje(s) en/of zusje(s), in het contact van Uw kind met een leerkracht of in het contact met…
Er kan iets mis zijn gegaan in de communicatie. Er kan sprake zijn van een stoornis die een speciale benadering behoeft.
Hoe eerder U stappen onderneemt, hoe sneller de problemen opgelost of verminderd kunnen worden.

De Glazen Roos is gespecialiseerd in het adviseren bij opvoedingsproblemen.
Na een uitgebreide intake met de ouder(s) of opvoeder(s), wordt in overleg bekeken wat in Uw geval een goede benadering zou kunnen zijn.

  • Voorbeeld van mogelijkheden, afhankelijk van de ernst van de opvoedproblemen:
  • een aantal gesprekken met U; gesprek met U en diagnostiek bij Uw kind, gevolgd door een aantal gesprekken met Uw kind en U afzonderlijk.
  • Uitgangspunt bij de gesprekken is de theorie van het Oplossingsgericht Handelen. Dit is een benaderingswijze die in Amerika ontwikkeld is en inmiddels steeds meer gebruikt wordt in Nederland vanwege de goede en snelle resultaten.
  • De gegevens vanuit de diagnostiek worden met U besproken en U krijgt een schriftelijk verslag.
  • Informeer bij Uw verzekering naar vergoeding van de kosten. Over het algemeen worden 5 consulten van 45 minuten vergoed, waarbij een eigen bijdrage van € 20,00 per consult geldt.


The 646-206 Actual4Exam braindumps pass your exam easily. Actual4Exam.com is a company for real exam dumps. Actual4exam Training Examinations for Cisco 350-018 are generally written to the greatest standards of technical accuracy. If you do not pass the CCIE 350-030 exam (CCIE Voice Written) on your first attempt we will give you free update. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 350-080 Exam and Cisco 646-048 Exam will provide you with exam questions with verified answers that reflect the 350-080 materials. our Practice Tests are in multiple-choice (MCQs) Our Cisco 640-911 Exam, Cisco 000-781 Exam, Cisco 642-584 Exam, Cisco 000-221 Exam, Cisco 642-999 Exam, Cisco 646-206 Exam, Cisco 642-994 Exam, will provide you with exam questions with verified answers that reflect the CCNP materials. Powered by 646-206